[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2005

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 lipca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Teresa Krzemińska - Baranowska Arbitrzy: Aleksander Leszek Gamracy Michał Stefan Borys Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22.07.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach - Lider Konsorcjum, Katowice, ul. Wojewódzka 19 od oddalenia przez zamawiającego Miasto Rydułtowy, Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36 protestu z dnia 4 lipca 2005 r. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność wyboru oferty i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 2. Kosztami postępowania obciąża Miasto Rydułtowy, Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 441 zł 59 gr (słownie: trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach - Lider Konsorcjum, Katowice, ul. Wojewódzka 19 2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: ) przez na rzecz 3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykonawca sam sobie wystawił referencję

1   -   robót przekraczającej 1000000,00 zł. Wykonawca do oferty dołączył referencje podwykonawcy, którego wskazał w swojej ofercie. Tym samym wybrany wykonawca powinien być wykluczony z postępowania

2   -   na potwierdzenie ich spełnienia dołączyć wystawione na siebie referencje. Nie wyłącza to oczywiście możliwości dołączenia referencji wykonywanej usługi przez wykonawcę w systemie podwykonawcy. Przyjęta przez

3   -   na przedmiotową uwagę. Wybrany bowiem wykonawca ubiegał się o udzielenie zamówienia sam, zaś uwaga dotyczy wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dołączone do oferty referencje podwykonawcy potwierdzają doświadczenie tylko i wyłącznie podwykonawcy, a nie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Wykonawca zaś nie dołączył wymaganych referencji potwierdzających należyte wykonanie usługi nadzoru robót określonej wartości. Tym samym potwierdziły się zarzuty Odwołującego się

+20 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28