Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-05-17, KIO 819/18 premium

Sygn. akt: KIO 819/18 WYROK z dnia 17 maja 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2018 roku przez wykonawcę ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, którego reprezentuje prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział we Wrocławiu przy udziale wykonawców: 1) Lafrentz Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 2) TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego orzeka: 1. a) uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 8 ustawy Pzp i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania oraz nakazuje wezwanie na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28