Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-05-07, KIO 749/18

Sygn. akt: KIO 749/18 WYROK z dnia 7 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 kwietnia 2018 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę Mera-Serwis SGL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Langiewicza 16; 05-825 Grodzisk Mazowiecki, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 125/127; 02-017 Warszawa, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego Mera-Serwis SGL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Langiewicza 16; 05-825 Grodzisk Mazowiecki, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego Mera-Serwis SGL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Langiewicza 16; 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od odwołującego Mera-Serwis SGL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Langiewicza 16; 05-825 Grodzisk Mazowiecki na rzecz zamawiającego Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 125/127; 02-017 Warszawa kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych, zero groszy) stanowiącą koszty ...

Przykładowe fragmenty dla hasła konsultacji

1   -   oceny złożonych wyjaśnień w drodze konsultacji z wykonawcą. Z uwagi na

2   -   i zamawiającym, która ma formę konsultacji, uznaje się, że zamawiający ma

3   -   które budzą wątpliwości zamawiającego. Tryb konsultacji ma bowiem na celu zapewnienie

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28