Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-04-24, KIO 662/18

Sygn. akt: KIO 662/18 WYROK z dnia 24 kwietnia 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2018 roku przez wykonawcę WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k. z Tyczyna (36-020) w postępowaniu prowadzonym Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z Konstancina-Jeziornej (05-520) przy udziale wykonawcy Business Travel Club Sp. z o.o. z Warszawy (00-336), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz czynności odrzucenia oferty odwołującego, a także ponowienie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Business Travel Club Sp. z o.o. z Warszawy (00-336) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k. z Tyczyna (36-020) tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza ...

Przykładowe fragmenty dla hasła WhyNotTravel btc

1   -   dwukrotnie przywołał skrót nazwy przystępującego - BTC, tj. w nawiasie w pkt

2   -   gdy działanie danego podmiotu (Odwołującego, BTC) stanowi inna usługę, a nie

3   -   Odwołującego i prawdopodobnie - do sytuacji BTC.", jednak z uwagi na brak

+11 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28