[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

Warszawa, dnia 2017 r. [sygnatura ukryta] Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Główny Urząd Geodezji i Kartografii ul. Wspólna 2 00-926 Warszawa Rodzaj zamówienia: usługi Przedmiot zamówienia: "Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach" w zakresie części 54 do 71 oraz 74. Data wszczęcia 04.04.2017 r. postępowania: Numer ogłoszenia 2017/S 066 - 124462. o zamówieniu: Tryb postępowania: przetarg nieograniczony (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp) Wartość zamówienia: 151 321 138,21 zł (36 245 452,16 EUR) - wartość całkowita zamówienia; wartość kontrolowanego postępowania (część od 54 - 71 oraz 74): 52 217 512,74 zł (12 507 488,26 EUR), w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp 16 649 275,98 zł (3 987 946,05 EUR). - Część 54 - 1 454 840,61 PLN netto (348 473,16 EUR) 1) wartość zamówienia podstawowego - 926 997,48 PLN netto (222 040,64 EUR), 2) wartość zamówień podobnych - 463 498,74 PLN netto (11 020,32 EUR), 3) wartość zamówienia opcjonalnego - 64 344,39 PLN netto (15 412,20 EUR). - Część 55 - 2 330 530,54 PLN netto (558 224,28 EUR) 1) wartość zamówienia podstawowego - 1 482...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28