Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-03-27, KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18 premium

sygn. akt: KIO 410/18 KIO 449/18 KIO 471/18 WYROK z dnia 27 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Piotr Kozłowski Anna Kuszel-Kowalczyk Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2018 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 2 marca 2018 roku, przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ROHLING SUUS LOGISTICS S.A. (Lider) z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4a; 02-235 Warszawa, FLEXTRONICS LOGISTICS POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz COMPASS FORWARDING Co. Inc. z siedzibą w Nowym Jorku (USA), B. w dniu 9 marca 2018 roku, przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DSV Air & Sea sp. z o.o., ul. Południowa 2, 05-850 Ołtarzew, UTI POLAND sp. z o.o., DSV Road sp. z o.o., C. w dniu 12 marca 2018 roku, przez Fights On Logistics sp. z o.o., ul. Wspólna 62; 00-684 Warszawa, w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7; 00-909 Warszawa, przy udziale: a. Fights On Logistics sp. z o.o., ul. Wspólna 62; 00-684 Warszawa - zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowań odwoławczych o sygn. akt: KIO 410/18 oraz KIO 449/18 - po stronie zamawiającego, b. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła kaskadowe zasoby

1   -   podmiotu trzeciego do udostępnienia posiadanych zasobów" (str. 295 wniosku) jasno wynika

2   -   opisu sposobu wykorzystania powyżej wskazanego zasobu Spółki przez Wykonawcę, oświadcza, że

3   -   się ustalić, iż firma na zasobach których polega konsorcjum DSV, to

+22 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28