Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2017-02-02, XXIII Ga 1318/16 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1318/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - SSO Wiktor Piber (sprawozdawca) Sędziowie: SO Renata Puchalska SO Monika Skalska Protokolant sądowy: Magdalena Cyran po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2017 r., w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego: (...) Spółki Akcyjnej w W. odwołującego się: Konsorcjum wykonawców (...) S.A. w M., (...) S.A. w B., (...) S.A. w M. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na skutek skargi odwołującego się od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 09 sierpnia 2016 r., sygn. akt KIO (...) I. oddala skargę; II. zasądza od Konsorcjum wykonawców (...) S.A. w M., (...) S.A. w B., (...) S.A. w M. solidarnie na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 7 200,00 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) tytułem kosztów zastępstwa prawnego, w postępowaniu skargowym. Sygn. akt: XXIII Ga 1318/16 UZASADNIENIE (...) SA, (...) Biuro (...), prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Prace na linii kolejowej (...) (...) na odcinku W. - O. -D. - L., odcinek O. - L. w km 26,050-175,850". Dnia 11 lipca 2016 r., zamawiający poinformował wykonawców o wynikach oceny spełniania...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28