Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-04-12, KIO/KD 9/18

Sygn. akt: KIO/KD 9/18 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 12 kwietnia 2018 roku. w sprawie zastrzeżeń do wyników kontroli doraźnej następczej przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zgłoszonych przez zamawiającego: Gmina Wąchock ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock w przedmiocie zamówienia publicznego na: "Przebudowę drogi gminnej ulicy Błonie w Wąchocku" oraz "Przebudowę sieci gazowej w związku z przebudową ulicy Błonie w Wąchocku" Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący : Ewa Sikorska Członkowie : Katarzyna Prowadzisz Robert Skrzeszewski wyraża następującą opinię: nie uwzględnia zastrzeżeń z dnia 8 marca 2018 roku, doręczonych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 marca 2018 roku, od wyników kontroli doraźnej następczej z dnia 1 marca 2018 roku, w związku z przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontrolą doraźną następczą. Sygn. akt: KIO/KD 9/18 Uzasadnienie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej także: kontrolujący lub Prezes UZP) przeprowadził kontrolę doraźną następczą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Wąchocku" oraz "Przebudowa sieci gazowej w związku z przebudową ulicy...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28