[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 12 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2018 r. przez wykonawcę Solar Projekt B. & M. Sp. z o.o., ul. Santocka 48-49, 70-083 Szczecin w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 2, 31-156 Kraków, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia [1] BBC Best Bulding Consultans Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 155 lok. U3, 02-326 Warszawa [pełnomocnik] i [2] BBC Best Bulding Consultans. Nadzory i Doradztwo Budowlane, Ł. Ź., ul. gen. Bema 42A, 96-300 Żyrardów zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje dokonanie: 1) unieważnienia czynności zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty nr 3 złożonej przez obecnego odwołującego; 2) dokonania ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła oferta przesłana mailem

1   -   systemów i narzędzi informatycznych, aby przesłany na właściwy adres i w zakreślonym terminie mail zawierający dokumenty, o których przesłanie

2   -   otrzymał zawiadomienie o odrzuceniu jego oferty ze względu na nieprzesłanie ww. informacji. Dowód: pismo zamawiającego

3   -   i odebranych ponad 2 mln maili; 3) wydruk nr 3 na

+46 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28