powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 19 kwietnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych - Dyrektywa 2004/17/WE - Obowiązek dokonania dostosowania ceny po udzieleniu zamówienia - Brak takiego obowiązku w dyrektywie 2004/17/WE lub na podstawie ogólnych zasad, na których zasadzają się art. 56 TFUE i dyrektywa 2004/17/WE - Usługi sprzątania i utrzymania związane z działalnością transportu kolejowego - Artykuł 3 ust. 3 TUE - Artykuły 26, 57, 58 i 101 TFUE - Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie rozpatrywanego w postępowaniu głównym stanu faktycznego oraz w przedmiocie względów uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytania prejudycjalne - Niedopuszczalność - Artykuł 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Przepisy prawa krajowego niewprowadzające w życie prawa Unii - Brak właściwości W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.