BzG Prasa z dnia 2017-03-15, Zapłata wykonawcy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Skrócona treść jest niedostępna.

Pełna treść artykułu nie jest udostępniana w serwisie SzuKIO. Dalsze informacje na temat artykułu na stronie BzG Prasa z dnia 2017-03-15, Zapłata wykonawcy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2017