BzG Prasa z dnia 2017-09-15, Zamówienia publiczne na Malcie

Skrócona treść jest niedostępna.

Pełna treść artykułu nie jest udostępniana w serwisie SzuKIO. Dalsze informacje na temat artykułu na stronie BzG Prasa z dnia 2017-09-15, Zamówienia publiczne na Malcie, Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2017