BzG Prasa z dnia 2017-09-15, Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zamówieniu publicznym

Skrócona treść jest niedostępna.

Pełna treść artykułu nie jest udostępniana w serwisie SzuKIO. Dalsze informacje na temat artykułu na stronie BzG Prasa z dnia 2017-09-15, Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zamówieniu publicznym, Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 3/2017