BzG Prasa z dnia 2017-09-15, Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący pytań zadanych przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie C-387/14 „Esaprojekt”

Skrócona treść jest niedostępna.

Pełna treść artykułu nie jest udostępniana w serwisie SzuKIO. Dalsze informacje na temat artykułu na stronie BzG Prasa z dnia 2017-09-15, Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący pytań zadanych przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie C-387/14 „Esaprojekt”, Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2017