powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 7 marca 2018 r.(*) Odwołanie - Pomoc państwa - Pomoc wdrożona przez Francję na rzecz Sernamu - Pomoc na restrukturyzację oraz dokapitalizowanie, gwarancje i zrzeczenie się przez SNCF wierzytelności względem Sernamu - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie - Sprzedaż całości aktywów - Pojęcie "sprzedaży" - Pomylenie przedmiotu i ceny sprzedaży całości aktywów - Przejrzyste i otwarte postępowanie - Kryterium prywatnego inwestora - Zastosowanie tej zasady do przeniesienia całości aktywów - Środki wyrównawcze W sprawie [sygnatura ukryta] P mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 26 lutego 2016 r., SNCF Mobilités, dawniej Société nationale des chemins de fer français (SNCF), z siedzibą w Saint-Denis (Francja), reprezentowana przez adwokatów P. Beuriera, O. Billarda, G. Fabra i V. Landes, adwokatów, wnosząca odwołanie, w której pozostałymi uczestnikami postępowania są: Komisja Europejska, reprezentowana...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.