powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 28 lutego 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 51 - Uzupełnienie ofert - Dyrektywa 2004/17/WE - Wyjaśnienie ofert - Przepisy krajowe uzależniające uzupełnienie składanej dokumentacji przez oferentów od zapłaty kary pieniężnej - Zasady dotyczące udzielania zamówień publicznych - Zasada równego traktowania - Zasada proporcjonalności W sprawach połączonych C-523/16 i C-536/16 mających za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożone przez Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (regionalny sąd administracyjny dla Lacjum, Włochy), postanowieniami z dnia 13 lipca i 15 lipca 2016 r., które wpłynęły do Trybunału w dniach, odpowiednio, 12 października i 24 października 2016 r., w postępowaniach: MA.T.I. SUD SpA przeciwko Centostazioni SpA, z udziałem China Taiping Insurance Co. Ltd (C-523/16), oraz Duemme SGR SpA przeciwko Associazione Cassa Nazionale di ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.