Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-01-15, KIO 2727/17

Sygn. akt: KIO 2727/17 WYROK z dnia 15 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant Piotr Cegłowski po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2017 r. przez wykonawcę: A. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OSKARBUD A. S. 05- 230 Kobyłka, ul. Kordeckiego 11 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zarząd Terenów Publicznych 00-261 Warszawa, ul. Podwale 23 przy udziale wykonawcy: AG-Complex Sp. z o.o. 03-046 Warszawa, ul. Płytowa 14, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie naruszenia art. 90 ust. 1a ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy AG-Complex Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oferty, mimo że w postępowaniu zaistniały okoliczności obligujące zamawiającego do dokonania czynności wezwania oraz art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez wybór oferty wykonawcy Ag-Complex Sp. z o.o., mimo istnienia domniemania prawnego, że jego oferta zawiera rażąco niską cenę i nakazuje ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28