Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-01-12, KIO 2715/17

Sygn. akt: KIO 2715/17 WYROK z dnia 12 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie dnia 10 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2017 r. przez wykonawcę J. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. "REKO" J. C., ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków, w postępowaniu prowadzonym przez Gmina Zawiercie, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, przy udziale wykonawcy Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę J. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. "REKO" J. C., ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę J. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. "REKO" J. C., ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień ...

Przykładowe fragmenty dla hasła czy zawsze podmiot trzeci musi być podwykonawcą

1   -   przedmiotowego zamówienia". Dysponowanie określonymi zasobami musi być jednoznaczne i nie może wynikać z dedukcji czy domysłów zamawiającego co do tego, czy podmiot, który przedstawia zobowiązanie innego podmiotu do udzielenia odpowiednego zasobu rzeczywiście

2   -   takiej treści można dokonać oceny, czy rzeczywiście nastąpi realne udostępnienie wskazanych zasobów. Zamawiający musi znać treść łączącego podmiot trzeci i wykonawcę stosunku zobowiązaniowego, wynikających

3   -   zasobów i użyto określenia, iż podmiot trzeci będzie podwykonawcą. Powyższe nie może być uznane za czyniące zadość wymogom

+122 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28