Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-01-10, KIO 2686/17

Sygn. akt KIO 2686/17 WYROK z dnia 10 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Katarzyna Odrzywolska Anna Packo Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 grudnia 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia CIPA SOCIETA PER AZIONI z siedzibą w Sorrento, we Włoszech oraz REST Usługi Remontowo-Budowlane i Specjalistyczne M. J., J. N. Sp. J. z siedzibą w Rzeszowie, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miejski Zarząd Dróg w Opolu z siedzibą w Opolu przy udziale wykonawcy H. i P. Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia CIPA SOCIETA PER AZIONI z siedzibą w Sorrento, we Włoszech oraz REST Usługi Remontowo-Budowlane i Specjalistyczne M. J., J. N. Sp. J. z siedzibą w Rzeszowie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28