Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-01-05, KIO 2652/17

Sygn. akt: KIO 2652/17 WYROK z dnia 5 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Zadrożny Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2017 r. przez wykonawcę WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, przy udziale wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: a) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 4 grudnia 2017 r; b) ujawnienie dokumentów zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa przez wykonawcę SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w postaci dokumentów zawierających nazwy i modele (nr katalogowe) oferowanych produktów oraz specyfikacji technicznych oferowanych produktów. 2. Oddala odwołanie w pozostałym zakresie. 3. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gminę Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, oraz; 3.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: ...

Przykładowe fragmenty dla hasła tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób

1   -   przez Zamawiającego Odwołującemu uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Przystępującego w dniu poprzedzającym dzień

2   -   zastrzegł te same informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, co Przystępujący. Czyli uzasadnienie zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, wykaz osób, nazwy producentów i modeli i

3   -   ust. 3 ustawy Pzp, zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa należy złożyć w terminie składania

+56 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28