[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 7 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 listopada 2017 r. przez wykonawcę: Lafrentz Polska Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzącym postępowanie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań przy udziale wykonawców: A. AECOM Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa B. JPL Projekt Sp. z o.o., Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa - zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę: Lafrentz Polska Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: Lafrentz Polska Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena jednostkowa

1   -   Odwołującego potwierdza argumentację, że realne ceny rynkowe wykonania odwiertów w sposób znaczący odbiegają od ceny zaoferowanej przez AECOM czyniąc ją rażąco niską. Ponadto, cena jednostkowa zaoferowana przez AECOM za wykonanie

2   -   związanych z oceną Zamawiającego, czy cena oferty jest ceną rażąco niską, w tym czy rażąco niską jest konkretna cena jednostkowa, pozostaje aktualna i ma analogiczne zastosowanie w przypadku ceny ofertowej zaproponowanej przez wykonawcę JPL. Odwołujący podniósł, że poszczególne ceny jednostkowe ujęte w ofercie JPL obiektywnie

3   -   13: "Prowadzenie wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny w odniesieniu jedynie do dwóch cen jednostkowych spośród wielu, składających się na ostateczną cenę oferty prowadzi do fałszywych wniosków, rażąco niska cena jednostkowa nie stanowi bowiem o rażąco niskiej cenie oferty, a ponadto wypaczałoby to instytucję "rażąco niskiej ceny oferty", która przedmiotem oceny czyni cenę oferty, a nie ceny jej elementów składowych." Przepis art

+190 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28