Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-12-13, KIO 2421/17 premium

Sygn. akt: KIO 2421/17 WYROK z dnia 13 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Anna Wojciechowska Rafał Zdrożny Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 30 listopada 2017 r. i 8 grudnia 2017r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 listopada 2017 r. przez odwołującego Konsorcjum: Siemens Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) ul. Żupnicza 11; 03-821 Warszawa; Siemens Aktiengesellschaft Osterreich z s. Wiedeń i Newag S.A. z s. Nowy Sącz w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Metro Warszawskie Sp. z o.o. ul. Wilczy Dół 5 ; 02-798 Warszawa przy udziale wykonawców: A. wykonawcy Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., J.M. Iturrioz 26, Beasain zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego B. wykonawcy Konsorcjum: Skoda Transportation a.s.(Lider konsorcjum) ul. Emila Skody 2922/1, 30100 Pilzno, Skoda Vagonka a.s. z s. Ostrava, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, C. wykonawcy Stadler Polska Sp. z o.o. ul. Targowa 50, 08-110 Siedlce zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka 1. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła utajnienie uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa

1   -   wykonawcy Alstom, Śkoda i Stadler utajnili samo uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. W ramach tego odwołania Odwołujący

2   -   powinien udostępnić informacje nie stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa. VII. UZASADNIENIE ZASTRZEŻENIA TAJEMNICY Wykonawcy Alstom, Śkoda i Stadler objęli tajemnicą przedsiębiorstwa uzasadnienie zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa części oferty. W ocenie Odwołującego, utajnienie uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa ma na celu wyłącznie utrudnieniu

3   -   wykonawcy Alstom, Śkoda i Stadler utajnili samo uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. W ramach tego odwołania odwołujący

+250 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28