Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-12-01, KIO 2410/17

Sygn. akt: KIO 2410/17 WYROK z dnia 1 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2017 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Jasienica Rosielna, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: "INSTALBUD" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz "FAMBUD" J.P. Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2410/17 po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu - Gminie Jasienica Rosielna unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części 3, powtórzenie czynności badania i oceny ofert w ww. części, w tym wezwanie Odwołującego - wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie do uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej odnoszącego się ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28