Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-11-13, KIO 2261/17, KIO 2269/17, KIO 2270/17, KIO 2287/17

Sygn. akt: KIO 2261/17, KIO 2269/17, KIO 2270/17, KIO 2287/17 WYROK z dnia 13 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Beata Konik Emil Kuriata Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie 8 listopada 2017 r. w Warszawie odwołań wniesionych 27 i 30 października 2017 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców: A. F. S.A. z siedzibą w K. - sygn. akt KIO 2261/17 B. S. S. P. sp. z o.o. z siedzibą w T. - sygn. akt KIO 2269/17 C. B. sp. z o.o. z siedzibą w Ś. - sygn. akt KIO 2270/17 D. F(1) s.r.o. z siedzibą w F(2) nad O. (C.) - sygn. akt KIO 2287/17 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Leasing finansowy wraz z dostawą nowych ciągników spalinowych kolejek podwieszonych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (nr postępowania 701700070) prowadzonym przez zamawiającego: P. G. G. sp. z o.o. z siedzibą w K. przy udziale wykonawców zgłaszających swoje przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego: A. F. S.A. z siedzibą w K. - w sprawach o sygn. akt: KIO 2269/17, KIO 2270/17, KIO 2287/17 B. S. S. P. sp. z o.o. z siedzibą w T. - w sprawie o sygn. akt KIO 2261/17 orzeka: 1. Oddala odwołania. 2. Kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt KIO 2261/17 obciąża ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28