powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2017

Sygn. akt [sygnatura ukryta] ORZECZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, dnia 29 czerwca 2017 r. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodniczący: Członek GKO: Piotr Gryska Członkowie: Członek GKO: Marcin Krzywoszyński (spr.) Przewodniczący GKO: Jan Pyrcak Protokolant: Paweł Matusiak przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Pawła Laudańskiego, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 29 czerwca 2017 r., odwołań wniesionych przez: 1. Obrońcę Obwinionego A (…) - zam. (…) , 2. Obwinionego B (…) - zam. (…), od orzeczenia Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych z dnia 8 lutego 2017 r. sygn. akt: (…), którym Komisja, uznała: - 1 - Sygn. akt [sygnatura ukryta] 1. Obwinionego A - pełniącego w czasie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję Rektora (…), za winnego naruszenia ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.