powrót do wyników wyszukiwania

Od stycznia 2018 r. nowe wysokości progów unijnych oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane cztery rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniające kwoty progowe stosowania dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE, a także komunikat Komisji Europejskiej w sprawie równowartości w walutach krajowych nowych kwot progowych. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0017.01.ENG&toc=OJ:L:2017:337:TOC http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0019.01.ENG&toc=OJ:L:2017:337:TOC http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0021.01.ENG&toc=OJ:L:2017:337:TOC http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2017:337:TOC http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.438.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2017:438:TOC Z rozporządzenia delegowanego Komisji dotyczącego zamówień klasycznych wynika, że zmieniony został art. 4 lit. a-c oraz art. 13 lit. a i...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.