powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (*) Odwołanie - Zamówienia publiczne na usługi - Świadczenie usług zewnętrznych na potrzeby zarządzania programami i projektami oraz na potrzeby doradztwa technicznego w dziedzinie technologii informatycznych - Procedura kaskadowa - Ważenie podkryteriów w ramach kryteriów udzielenia zamówienia - Zasady równości szans i przejrzystości - Oczywiste błędy w ocenie - Braki w uzasadnieniu - Utrata szansy - Odpowiedzialność pozaumowna Unii Europejskiej - Żądanie odszkodowania W sprawie [sygnatura ukryta] P, mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 16 grudnia 2015 r., Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowany przez N. Bambarę, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez P. Wytincka i B. Hoorelbeke’a, adwokatów, strona skarżąca, w której pozostałymi uczestnikami postępowania są: European Dynamics Luksemburg SA, z siedzibą w Luksemburgu (Luksemburg), Evropaïki Dynamiki - Proigmena ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.