powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 20 grudnia 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Swoboda świadczenia usług, swoboda przedsiębiorczości, swoboda przepływu kapitału, wolność prowadzenia działalności gospodarczej - Ograniczenia - Udzielenie nowych koncesji na zarządzanie grami na odległość - Zasady pewności prawa oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań - Wyrok trybunału konstytucyjnego - Obowiązek wystąpienia do Trybunału przez sąd krajowy W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (radę stanu, Włochy) postanowieniem z dnia 4 lutego 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 7 czerwca 2016 r., w postępowaniu: Global Starnet Ltd przeciwko Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, TRYBUNAŁ (pierwsza izba), w składzie: R. Silva de Lapuerta, prezes izby, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin (sprawozdawca) i E. Regan, sędziowie, rzecznik generalny: N. ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.