powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Dyrektywa 2004/18 WE - Artykuł 45 ust. 2 i 3 - Podstawy wykluczenia z udziału w przetargu - Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem byłych członków zarządu uczestniczącej w przetargu spółki - Bezprawne zachowanie byłego członka zarządu - Wyrok skazujący - Całkowite i faktyczne odcięcie się przedsiębiorstwa uczestniczącego w przetargu od tego członka zarządu - Dowód - Ocena przez instytucję zamawiającą wymogów dotyczących tego obowiązku W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (najwyższy sąd administracyjny, Włochy) postanowieniem z dnia 1 grudnia 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 24 marca 2016 r., w postępowaniu Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA przeciwko Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), przy udziale: Società Italiana per Condotte d’Acqua SpA, Inso Sistemi per le Infrastrutture...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.