[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017

Sygn. akt: 2143/17 WYROK z dnia 27 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2017 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 października 2017 przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczalnia Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Bytowych Sp. z o.o., ul. Galmany 1, 42-600 Jaworzno w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój przy udziale wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia EKO M. G., J. K., A. S. Spółka Jawna, ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie: czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenia oferty odwołującego oraz nakazuje ponowne badanie i ocenę ofert 2. Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 (piętnaście tysięcy) złotych uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania i: 3. zasądza od zamawiającego Miasta Jastrzębie-...

Przykładowe fragmenty dla hasła ucpg regionalna

1   -   wskazanej w poz. 2 Tabeli, regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tj

2   -   Wykonawca w ofercie nie wykazał regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

3   -   ust. 1 pkt 2 ustawy ucpg zobowiązany jest bezpośrednio przekazywać odebrane

+17 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28