[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2017

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] Postanowienie z dnia 16 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 października 2017 r. przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia M. H. S.C. K. P., G. D., ul. Instalatorów 5, 02-237 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łódź, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90- 532 Łódź przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia AGM M. Ł. sp. j., ul. Balicka 116B bud G, 30-149 Kraków zgłaszającego przystąpienia do postępowania odwoławczego o sygn. akt [sygnatura ukryta] po stronie zamawiającego postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze; 2. nakazuje dokonanie zwrotu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) na rzecz wykonawców M. H. S.C. K. P., G. D., ul. Instalatorów 5, 02-237 Warszawa poniesionej z tytułu wpisu od odwołania. Stosownie do art. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wyjaśnienia rażąco niskiej

1   -   3 Pzp przez zaniechanie badania rażąco niskiej ceny oferty Wykonawcy AGM wraz

2   -   a) wezwanie Wykonawcy AGM do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w zakresie ceny szafek

3   -   pkt 2 ustawy pzp), zaniechania wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oferty AGM (art. 90

+1 fragment dostępny dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28