[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 26 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 26 września 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 września 2017r. przez wykonawcę SoftHard Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Graniczna 27 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulechowie, ul. Poznańska 18 przy udziale wykonawcy Aiut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. L. Wyczółkowskiego 113 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt [sygnatura ukryta] po stronie odwołującego przy udziale wykonawcy UNISOFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Pułaskiego 8 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt [sygnatura ukryta] po stronie zamawiającego orzeka: 1. Umarza postępowanie w zakresie zarzutów wycofanych, 2. Oddala odwołanie w pozostałym zakresie, 3. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę SoftHard Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Graniczna 27 i 3.1. Zalicza na poczet kosztów postępowania...

Przykładowe fragmenty dla hasła interes w unieważnieniu postępowania

1   -   Unisoft, lub jego wykluczenia z postępowania, a w konsekwencji zaniechania unieważnienia przedmiotowego postępowania. Tak rozumiany interes we wniesieniu odwołania potwierdza najnowsze

2   -   o.o. wskazując, że ma interes w unieważnieniu postępowania, gdyż w przypadku uwzględnienia zarzutu odwołania dotyczącego prowadzenia postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji

3   -   1 ustawy i jest to interes w rozumieniu uczestnika w postepowaniu nieprocesowym, dla którego wystarczające jest

+158 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28