[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017

Sygn. akt: 1885/17 Wyrok z dnia 21 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Adam Skowroński Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2017 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 września 2017 przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia Segi-Eko Sp. z o.o., ul. Szprotawskiego 10, 67-321 Leszno Górne w postępowaniu prowadzonym przez "EKO DOLINA" Sp. z o.o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo przy udziale wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o., ul. P. Gojawiczyńskiej 3c/7, 81-587 Gdynia zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu braku wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o., ul. P. Gojawiczyńskiej 3c/7, 81-587 Gdynia i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia tego wykonawcy z postepowania, oraz nakazuje ponowne badanie i ocenę ofert. 1.1 w pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala 2. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykonawca sam sobie wystawił referencję

1   -   na to, że jest to referencja "wystawiona dla samego siebie", co powoduje brak obiektywizmu składanego

2   -   zadania inwestycyjnego o wskazanym w referencji zakresie. Wystawca referencji sam sobie wystawia referencje oświadczając, że wartość realizowanych 7

3   -   od wątpliwości co do prawidłowości wystawionej w tym zakresie referencji, gdzie wykonawcę robót i zamawiającego reprezentuje ta sama osoba Bartłomiej Szymanek, to robota

+68 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28