[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

Sygn. akt [sygnatura ukryta] W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 25 czerwca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówPiotr Dubowski Arbitrzy:Jerzy Ryszard Figarski Barbara Witkowska ProtokolantRafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.06.2004 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Spółdzielnię MUSI w Krakowie Kraków, ul. Celna 9 od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. Kraków, ul. Jana Brożka 3 protestu z dnia 31 maja 2004 r. orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Spółdzielnię MUSI w Krakowie Kraków, ul. Celna 9 i zasądza na rzecz: 1) Urzędu Zamówień Publicznych koszty postępowania w kwocie 5 032 zł 48 gr (słownie: pięć tysięcy trzydzieści dwa złote czterdzieści osiem groszy) 2) xxx koszty postępowania w kwocie 0 zł 00 gr (słownie: xxx). 3. Na poczet kosztów postępowania orzeczonych na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych wg pkt 2.1) zalicza kwotę uiszczonego wpisu przez Spółdzielnię MUSI w Krakowie Kraków, ul. Celna 9 i nakazuje: 1) xxx dokonanie wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) na rachunek środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych nr xxx w terminie 7 dni od daty doręczenia wyroku 2) Urzędowi Zamówień ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28