powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2016

Sygn. akt. [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 1 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Rafał Terlecki Sędziowie: SO Jolanta Safader - Skwarlińska SO Dariusz Kardaś Protokolant: sekretarz sądowy Paweł Ostrowski po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa ... Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku przeciwko ... o zapłatę z powództwa wzajemnego ... przeciwko ... Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku na skutek apelacji pozwanej - powódki wzajemnej od wyroku Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 23 marca 2015 roku sygn. akt VI Gc 790/13 I. oddala apelację II. zasądza od pozwanej - powódki wzajemnej na rzecz powoda - pozwanego wzajemnego kwotę 3600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania Sygn. akt. [sygnatura ukryta] UZASADNIENIE W sprawie o sygn. akt VI GC 790/13 ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku wniosła o zasądzenie...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   CKN 1567/99, Legalis), zmniejszenie kary umownej na podstawie art. 5 k

2   -   względów. Po pierwsze, instytucję obniżenia kary umownej ustawodawca uregulował w art. 484

3   -   32). Po drugie, wyrok zmniejszający karę umowną kształtuje w tym zakresie prawo

+50 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.