powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 19 października 2017 r.(*) Odwołanie - Odpowiedzialność pozaumowna Unii - Zamówienie publiczne na usługi - Techniczna pomoc operacyjna na opracowanie i obsługę instrumentu sieciowego w celu wdrożenia europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa - Odrzucenie oferty jednego z oferentów - Rażąco niska oferta - Postępowanie kontradyktoryjne W sprawie [sygnatura ukryta] P mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 8 kwietnia 2016 r., Agriconsulting Europe SA, z siedzibą w Brukseli (Belgia), reprezentowana przez R. Sciaudonego, avvocato, wnosząca odwołanie, w której drugą stroną postępowania jest: Komisja Europejska, reprezentowana przez L. Di Paolo oraz F. Moro, działających w charakterze pełnomocników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, strona pozwana w pierwszej instancji, TRYBUNAŁ (piąta izba), w składzie: J.L. da Cruz Vilaça (sprawozdawca), ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.