powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 5 października 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 1 ust. 9 - Pojęcie "instytucji zamawiającej" - Spółka, której kapitał należy w całości do instytucji zamawiającej - Transakcje wewnętrzne w ramach grupy W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Vilniaus apygardos teismas (sąd okręgowy w Wilnie, Litwa) postanowieniem z dnia 21 października 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 2 listopada 2015 r., w postępowaniu: "LitSpecMet" UAB przeciwko "Vilniaus lokomotyvų remonto depas" UAB, przy udziale: "Plienmetas" UAB, TRYBUNAŁ (czwarta izba), w składzie: T. von Danwitz, prezes izby, K. Lenaerts, prezes Trybunału, pełniący obowiązki sędziego czwartej izby, E. Juhász (sprawozdawca), C. Vajda i C. Lycourgos, sędziowie, rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-Bordona, sekretarz: I. Illéssy, administrator, uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 lutego 2017 r., rozważywszy uwagi przedstawione: - w imieniu "LitSpecMet" UAB przez C. Maczkovicsa, R. Martensa oraz V. Ostrovskisa, advokatai, - w ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.