powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2017

Sygn. akt [sygnatura ukryta] ORZECZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, dnia 26 czerwca 2017 r. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodniczący: Członek GKO: Agata Mikołajczyk Członkowie: Członek GKO: Bogdan Artymowicz (spr.) Członek GKO: Ireneusz Piasecki Protokolant: Anna Jedlińska przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Roberta Wydry, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2017 r. odwołania Obwinionego (…), od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2017 r., sygn. akt: NDB-50/Ł/50/2016, którym uznano Obwinionego (…) - pełniącego w czasie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w (…) - winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych ,(cytat z sentencji orzeczenia) tj. "popełnienie czynów określonych w: a) art.17 ust.1c ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.