powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 13 lipca 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Transport - Pojęcie "eksploatacji obszaru geograficznego w celu udostępniania przewoźnikom powietrznym portów lotniczych lub innych terminali" - Dyrektywy 2004/17/WE i 96/67/WE - Przepisy krajowe nieprzewidujące uprzedniego przeprowadzenia nieograniczonego postępowania przetargowego w celu przyznania powierzchni w porcie lotniczym W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (regionalny sąd administracyjny dla Lombardii, Włochy) postanowieniem z dnia 4 listopada 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 31 grudnia 2015 r., w postępowaniu: Malpensa Logistica Europa SpA przeciwko Società Esercizi Aeroportuali SpA (SEA), przy udziale: Beta-Trans SpA, TRYBUNAŁ (dziewiąta izba), w składzie: E. Juhász (sprawozdawca), ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.