[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

Warszawa, dnia 2017 r. UZP/DKUE/KD/103/2016 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Gmina Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18 22 - 100 Chełm Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm Tryb postępowania: licytacja elektroniczna Data wszczęcia 18.02.2015 r. postępowania: Numer ogłoszenia 22291 - 2015 o zamówieniu: Wartość zamówienia: 8 155 590,00 zł (1 930 362,85 euro) Środki UE: EFRR Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku: 1. Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu zamawiający wymagał m.in., aby wykonawca wykazał dysponowanie przynajmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ponadto zamawiający wskazał, iż osoby wskazane do pełnienia określonych funkcji powinny posiadać uprawnienia bez ograniczeń. Z analizy ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28