[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2016

Warszawa, dnia 2016 r. UZP/DKUE/[sygnatura ukryta] Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Celowy Związek Gmin R-XXI Plac Wolności 5 72-200 Nowogard adres do korespondencji: Słajsino 30 72-200 Nowogard Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia: utwardzenie w RZGO w Słajsinie placu do demontażu odpadów i na przesypki Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Wartość zamówienia: 1 140 000,00 zł (co stanowi równowartość 269 828,87 euro), w tym wartość zamówień uzupełniających - 190 000,00 zł (co stanowi równowartość 44 971,48 euro) Środki UE: Fundusz Spójności w ramach POIiŚ / Projekt pn. "Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard" 2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku: Jak wynika z dokumentacji kontrolowanego postępowania, przedmiot zamówienia stanowiło zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Utwardzenie w RZGO w Słajsinie placu do demontażu odpadów budowlanych i na przesypki na terenie działek nr 66/10. Utwardzenia należało dokonać w miejscu istniejących placów, tj.: - obiekt nr 16 - Plac do demontażu odpadów budowlanych, - obiekt nr 19...

Przykładowe fragmenty dla hasła pozacenowe kryteria oceny ofert roboty budowlane

1   -   znalazł celu, by sztucznie określać kryteria oceny ofert i "szukać" kryterium pozacenowego, obawiając się możliwości wydatkowania środków

2   -   ma wątpliwości zastosowania jako jedynego kryterium oceny ofert - ceny, lecz na etapie przygotowywania

3   -   zamawiający, w zależności od rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, powinien dokonać indywidualnej oceny w zakresie możliwości zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. Mając na uwadze wyżej opisany

+37 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28