[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

Warszawa, dnia 10.04.2017 r. UZP/DKUE/[sygnatura ukryta] Informacja o wyniku kontroli doraźnej-następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn Rodzaj zamówienia: usługa Przedmiot zamówienia: kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji wraz z zadaniami towarzyszącymi dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data wszczęcia 15.10.2015 r. postępowania: Numer ogłoszenia 274764 - 2015 r. o zamówieniu: Wartość zamówienia: 302 610,00 zł (tj. 71 625,36 euro) Środki UE: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 5.2.2) 2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku: 1. Zgodnie z decyzją zamawiającego z dnia 23.10.2015 r., w skład komisji przetargowej w kontrolowanym postępowaniu wszedł m. in. Pan S … oraz Pan R …. Wszyscy członkowie komisji, w tym wskazane osoby, złożyli oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp o braku podstaw do wyłączenia z postępowania (z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wysłał mailem

1   -   plik na kilka mniejszych i wysłać w dwóch lub większej ilości

2   -   też złożyć wyjaśnienia w treści maila (wybór sposobu wysłania leżał w gestii Wykonawcy). (…)". Pismami

3   -   pozostaje okoliczność, że wykonawca próbował wysłać do zamawiającego dokumenty jeszcze w

+5 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28