[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

Warszawa, dnia 20.01.2017 r. UZP/DKUE/KD/1/2017 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Fabryczna 3 82-300 Elbląg Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia: modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data wszczęcia 01.04.2014 r. postępowania: Numer ogłoszenia 109356 - 2014 o zamówieniu: Wartość zamówienia: 1 865 161,20 zł (441 468,72 euro) w tym wartość zamówień uzupełniających 310 860,20 zł (73 578,12 euro) 2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku: 1. Zgodnie z dokumentacją postępowania, przedmiotem niniejszego zamówienia była realizacja projektu pn.: "Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu - Zadanie nr 27", w tym wymiana sieci niskoparametrowej na wysokoparametrową wraz z budową indywidualnych węzłów cieplnych, likwidacja stacji grupowej SW-31 przy ul. Okulickiego w Elblągu: dł. 648m; DN 32-80; 14 indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów c.o. i c.w.u. (ul. Wiejska 6, moc 0,076 MW; ul. Okulickiego 1, moc 0,157 MW; ul. Okulickiego 3, moc 0,287 MW; ul. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28