Kontrola Urząd Zamówień Publicznych z dnia 2017-01-16, KU/90/16

Warszawa, dnia 2017 r. UZP/DKUE/KU/90/16 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 02-337 Warszawa Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia : Budowa gazociągu DN700 Hermanowice - Strachocina Tryb postępowania: przetarg ograniczony Data wszczęcia postępowania: 20.06.2015 r. Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2015/S 118 - 215832 Wartość zamówienia: 110 000 000,00 zł (26 036 119,20 euro); po aktualizacji 188 480 273,94 (45 146 057,14 euro) wartość zamówień uzupełniających 15 000 000,00 zł Środki UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku: Z protokołu postępowania wynika, że wartość zamówienia została ustalona przez zamawiającego w dniu 29.04.2015 r. na podstawie zakontraktowanych ofert na projektach złożonych w okresie od listopada 2011 r., w przetargach publicznych przeprowadzonych przez Gaz - System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych budowy gazociągów wysokiego ciśnienia o średnicy DN 700 i długości powyżej 17 km. Z kolei dokument pn. "...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28