powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017

Sygn. akt: KIO 880/17 KIO 881/17 WYROK z dnia 30 maja 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Paweł Trojan Renata Tubisz Protokolant: Sylwia Muniak po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniach 23 i 25 maja 2017 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 maja 2017r. przez : A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia E. S. P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., ul. (…) i C. P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., Al. (…) B. wykonawcę A. P. Spółka Akcyjna z siedzibą w R., ul. (…) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w W., ul. (…) przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia A. P. SA z siedzibą w W., ul. (…) i A. G. D. C. P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w W., ul. (…) zgłaszających swoje przystąpienie w sprawach sygn. akt KIO [sygnatura ukryta] po stronie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   zasadę swobody umów i zasadę równości stron stosunku cywilnoprawnego, a także stanowią

2   -   zamawiający ma prawo obciążyć wykonawcę karą umowną z tytułu niedotrzymania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy któregokolwiek z terminów: (...) 10

3   -   procedury lub standardu za pomocą kary umownej, gdyż taka decyzja powinna być

+87 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.