[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 8 maja 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Sylwia Muniak po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron dnia 5 maja 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 kwietnia 2017 r. przez wykonawcę BKW U. K. Sp. z o.o. (…) w postępowaniu prowadzonym przez Z. Z. M. ul. (…) przy udziale wykonawcy K. T. Z. P., U. M., U. L. R. S. ul. (…) zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. orzeka: 1. oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę BKW U. K. Sp. z o.o. (…) i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę BKW U. K. Sp. z o.o. (…) tytułem wpisu od odwołania. 2.1. Zasądza od BKW U. K. Sp. z o.o. (…) na rzecz Z. Z. M. w W. kwotę 4 385 zł 00 gr (słownie cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych zero groszy) stanowiące koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu reprezentacji przed KIO (3 600 zł), zwrotu kosztów przejazdu (417 zł) i kosztów noclegu (368 zł). Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze ...

Przykładowe fragmenty dla hasła KIO 295/16

1   -   chyba nie zauważył, iż wyrok KIO 93/15, na który się

2   -   podjęcie próby manipulowania wynikiem przetargu. (KIO 93/15 i 94/15

3   -   podmioty gospodarcze. Wskazuje na wyrok KIO 280/16, 281/16, 295/16, gdzie stwierdzono, że "sam fakt

+10 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28