[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2017

Sygn. akt [sygnatura ukryta] ORZECZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, dnia 23 lutego 2017 r. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodniczący: Członek GKO: Paweł Kryczko (spr.) Członkowie: Członek GKO: Bogdan Artymowicz Członek GKO: Teresa Warszawska Protokolant: Bartosz Głuszko przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Anny Rotter po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 23 lutego 2017 r., w sprawie odwołania wniesionego przez Zastępcę Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych na niekorzyść: 1) Pana (I) - pełniącego w czasie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta (…), 2) Pana (II)- pełniącego w czasie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta (…), od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 października 2016 r. sygn. akt: RKO/7100/60/16,w zakresie w którym Komisja, uniewinniła Pana (I) i Pana (II) od zarzutu naruszenia dyscypliny ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zmiana umowy 144

1   -   mogła ona wystąpić. Zdaniem Rzecznika zmiany terminu zakończenia umowy o zamówienie nastąpiły z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

2   -   jej element przedmiotowo istotny. Uznanie zmiany terminu końcowego realizacji zamówienia jako zmiany istotnej, bo zmieniającej ogólny charakter umowy, zamyka możliwość uznania takowej zmiany za legalną w świetle art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy

3   -   oceny Komisji zarzucanego czynu, jako zmiany nieistotnej, bo nie zmieniającej ogólnego charakteru umowy, Zastępca Rzecznika zauważył, że Komisja dokonała nieprawidłowej interpretacji art. 144 ust. 1e pkt 2

+85 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28