[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

Warszawa, dnia 2017 r. UZP/DKUE/KU/3/17 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Szczecińska 31 75-122 Koszalin Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia : przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data wszczęcia postępowania: 12.08.2016 r. Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2016/S 155-280803 Wartość zamówienia: 84 557 181,60 zł (tj. 20 253 702,27 euro), w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - 28 185 727,20 zł (tj. 6 751 234,09 euro) Środki UE: zamówienie przewidziane do dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku: 1. Jak wynika z treści ogłoszenia o zamówieniu oraz działu VIII pkt 9 siwz zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złożenia m.in. dokumentów wskazanych w § 5 pkt 2) i 3) ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28