Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 2017-03-21, VI Ga 60/17 premium

Sygn. akt VI Ga 60/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anna Walus-Rząsa (spr.) Sędziowie: SO Beata Hass-Kloc SO Andrzej Borucki Protokolant: st. sekretarz sądowy Magdalena Kamuda po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2017 r. w Rzeszowie na rozprawie z odwołania ... z udziałem zamawiającego ... o zamówienie publiczne na skutek skargi wniesionej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 stycznia 2017 r., sygn. akt KIO 2467/16 w przedmiocie odrzucenia odwołania I. zmienia zaskarżone postanowienie w całości w ten sposób, że : a) w punkcie pierwszym oddala odwołanie , b) w punkcie drugim kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego ... II. nie obciąża stron kosztami postępowania skargowego. Sygn. akt VI Ga 60/17 UZASADNIENIE Wyroku z dnia 21 marca 2017 r. Postanowieniem z dnia 5.01.2017 r. sygn.. akt KIO 2467/16 Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 5 stycznia 2017 r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2016 r. przez ... prowadzącego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zobowiązanie podmiotu trzeciego

1   -   składania ofert, jaką zaopatrzone było zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zasoby powoływał się

2   -   3 pzpz wykonawcę do złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego na którego zasoby powoływał się

3   -   publicznego, LEX/. Przyjmując zaś, że zobowiązanie podmiotu trzeciego udzielającego swojego potencjału, stanowi punkt

+6 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28