[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 1 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Piotr Durda Arbitrzy: Danuta Jaskulska Elżbieta Janina Pogłód Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1.12.2004 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Mirosława Maciąga prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Techniki Biurowej "Biuropol" Opole, ul. Wrocławska 107 od oddalenia przez zamawiającego Sąd Okręgowy w Opolu Opole, ul. Prószkowska 76 protestu z dnia 10 listopada 2004 r. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność odrzucenia oferty Odwołującego i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża Sąd Okręgowy w Opolu Opole, ul. Prószkowska 76 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 674 zł 40 gr (słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Mirosława Maciąga prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Techniki Biurowej "Biuropol" Opole, ul. Wrocławska 107 2) dokonać wpłaty kwoty 4 674 zł 40 gr (słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena jednostkowa

1   -   ustawą. Zamawiający uzasadnił swoją decyzję rażąco niską ceną jednostkową usługi serwisowej zawartą w ofercie

2   -   udzielenie zamówienia publicznego, jest zaoferowanie ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zaoferowaną cenę należy zatem konfrontować z wartością

3   -   Zamawiającego, że poszczególne elementy (składniki) ceny mogą stanowić samoistną podstawę do odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny. Zamawiający zobowiązany był wziąć pod uwagę zaoferowaną cenę w rozumieniu art. 2 pkt

+7 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28